Skip to content

Abbor og mort Overtette bestander

mort 1
abbor
abbor2
Bakgrunnen for de fleste tiltak i vann og vassdrag er oftest om ikke alltid, et indre ønske om å skape et mer spennende fiske, bedre kvalitet på fisken og et mer matnyttig innhold. Hvis man sammenligner et vann med et matfat, så er det naturgitte forhold som bestemmer hvor mye næring dette matfatet inneholder. Næringsinnholdet bestemmer igjen hvor mye kg fisk man kan regne med at vannet inneholder og hvor stor den årlige tilveksten er. Jo færre individer, jo bedre vekst har man. Overtette bestander av abbor og annen fisk skyldes gode oppvekstforhold i forhold til hvor mye fisk som høstes. Tiltak som retter seg mot overtette bestander og småvokst fisk, kan derfor gjennomføres enten ved å redusere gyte og oppvekstforholdene slik at færre rognkorn blir til gytemoden fisk, eller man kan øke høstingen for å holde individantallet nede. Sistnevnte er den mest brukte metoden, men ikke den mest bærekraftige. Tiltakene må som regel gjentas med jevne mellomrom. Vi snakker om tynningsfiske.
abborkup 1 1 1
Teinefiske etter abbor under gytetiden på våren er en urgammel metode. Tidligere bygde man selv teiner, bestående av netting og sykkelfelger, men etter at de moderne og sammenleggbare teinene kom så har mange gått over til disse. Sammenleggbare teiner kan som navnet sier, klemmes sammen og man får med seg tjue ganger flere teiner ut i båten om gangen. Fangstene er gode og man rekker over store vann med forholdsvis små ressurser. Abborkup-1A er av de minste typene, og de som ihvertfall vi syntes er mest effektive. Vi har en optimal tommelfingerregel på å bruke 1 teine pr 1000m2 vann. Et vann på for eksempel 500 dekar (500.000m2) tilsvarer da 250 stk abborteiner. Dette kommer selvfølgelig også ann på formen på vannet og hvordan det ser ut, men noen lunde så blir dette riktig. Teinene fordeles etter kantene med jevne mellomrom, og justeres noe etterhvert som fisken begynner å gå inn. Ligger teinene for tett så vil man oppleve at en teine er full av fisk, mens neste er tom.
Vi bruker fersk granbar rundt inngangene og syntes det fungerer best. Men mange foretrekker lyng og bjørkekvister. Det er ikke nødvendig med så mye, men noe bør det være selv om man kan oppleve å få bra fangster selv uten å ha noe som helst rundt inngangene. Dette blir opp til en hver og hva slags erfaringer man får fra de enkelte plasser man holder på. Teinene legges etter land, på dybder fra 0.5m til 2-3mtr, gjerne i nærheten av kvist, sivbanker eller annet som er i sjøen fra før. Øyer og grunner skal man også være oppmerksom på, her kan man oppleve å fange mye gytendene småfisk iløpet av de 14 dagene det hele pågår.
abborkup 10
abbor 11
Hvor mye man kan regne med å ta ut av småfisk kommer helt ann på vannet. Men vi har ofte opplevd å ta så mye som 1,5kg pr daa(1000m2) med teiner. Da teller vi ikke med den fisken som er satt tilbake. Det er nok lurt å sette tilbake hannfisk som er 17cm eller mer, og hunnfisk som er 28cm og mer. Vann her på Finnskogen inneholder omkring 8kg fisk pr 1000m2. Herover klarer vi altså nesten 19 prosent av biomassen iløpet av 14 dager på våren. Dette slår raskt ut i god vekst på den gjenværende fisken. God vekst frem til gytemoden alder er viktig for fisken med tanke på den videre veksthastighet. Større fisk, gir mer predatering, og naturen hjelper til for å forhindre at bestanden igjen bli overtett. Men som sagt, tiltak som dette må gjerne gjentas jevnlig.
Abbor og Mort
Storruser eller kultiveringsruser er effektiv redskap når man holder på med tynningsfiske. Rusene har ledegarn som går ut fra land, og et større fangstkammer ytterst der fangsten samles. Rusene fungerer gjennom hele sesongen, men man kan oppleve litt mindre fangster da vanntemperaturene øker i juli. Dersom rusene er plassert på rett sted i vannet så kan de fange enormt. De er effektive på all slags fisk og er unike med at man enkelt kan selektere fangsten uten å skade den. Rusene må tømmes et par ganger i uken, litt avhengig av vanntemperaturen. Storruser så får man et godt innblikk i tilstanden på fiskesamfunnet.
DSC06495
DSC06263
Når rusene er satt ut, så er tømmingen enkel. Det tar noen få minutter å tømme en slik ruse, men krever litt mer når man legger dem ut. Har man gjort det noen ganger så legger to personer ut en slik ruse på en halvtimes tid.