Skip to content

 

Ørekyte Liten men utfordrende

18022013-6
Våre ørekyteteiner har vært på markedet i mange år. Vi designet dette med tanke på alle de vann som befinner seg langt unna allfarvei, der utstyret må transporteres inn. Teinene er sammenleggbare på grunn av en fjærbelastet ramme. Sammenslått ble teinene kun 25cm x 2cm. Om man skal bære dem inn i sekken, eller legge dem ut med båt, så får man plass til mange, Teinene er godt utprøvd og en av våre kunder er NINA, så bruker dem på både ørekyte og prøvefiske etter den fredede arten salamander. Vi har eksempler på steder der grunneier har vært sikker på at fiskevannet er av svært god kvalitet, full av ørret eller røyeyngel. Så viser det seg å være hundretusenvis av ørekyte som er i ferd med å ta over vannet. Her kommer ørekyteinene til sin nytte. Skal man drive med tynningsfiske av ørekyte så gjelder det å kjenne vannet, kjenne gyteperiodene og ikke minst å finne ut hva slags foring man skal benytte akkurat i det aktuelle vannet. Det er sjelden helt likt fra sted til sted. Det har nå kommet nye versjoner av ørekyteteinene og denne har gått ut.