Skip to content

 

Ørret Reproduksjon og oppvekstområder

gytebekk2
20160717_140547 1
gytebekk1
Ørret
Ørreten liker kaldt vann og bekker der planter og trær henger over som et tak. Plantene gir skygge og beskyttelse, og gjødsler bekken med sitt løvfall. Insekter faller også ned på vannskorpa og gir mer næring. Ørreten krever god pH, men klarer å reprodusere deg ned mot 5.0. Men aller helst liker den seg i vann med høyre pH enn dette. Reproduksjonen foregår på høsten i bekkene, da ørreten graver ned rognen sin i grusen. Det er ikke store bekken som skal til, men er bunnen dekket av hardt materiale eller humus og gjørme, da er det ikke mye den får til. Når man holder på med bekkerestaurering og etablering av gyteplasser, så må man også ha oppvekstområdene i baktankene. Det er ikke så mye nytte i å legge til rette for at store mengder yngel klekkes, dersom det ikke finnes plass eller næring for den til å trives og overleve. Slik sett henger reproduksjon og oppvekstområder sammen i ett og samme prosjekt.
Ørret
20160810_195438
Noen ganger opplever man at ørreten forblir småvokst på grunn av at gyteforholdene er alt for gode i forhold til næringsgrunnlaget. Et midlertidig vandringshinder kan gjøre susen og har man noen gang forsøkt å sette gitter i en bekk så vet man at dette krever mye vedlikehold og tetter seg fort. En fiskesil kan da være løsningen. Fiskesila settes der bekken har et fall eller en helling. Det er viktig at sila får så slak vinkel som mulig slik at vannet siles vertikalt gjennom sila, og bygger det seg opp med løv og granbar så skyves dette oppover på sila. Denne patenten er nesten vedlikeholdsfri og demmer lite. Husk å montere et parti på ene siden som kan løftes vekk når man ønsker at fisken igjen skal komme seg opp/ned for å gyte, en gyteluke. Mellomrommet mellom spilene tilpasses til hvor stor fisk som skal slippes forbi. En tommeltotts-tykkelse hindrer det meste av gytemoden fisk å passere. Når man føler at fisken begynner å få ønsket størrelse i vannet, så kan man løfte opp gyteluken.