Skip to content

Vassføring

tort1
tort2
tort3
Sommeren 2013 vil for alltid være i vårt minne. Dette var sommeren da naturen viste seg fra sin værste side i vårt område og det var spesielt ett område som for oss svei mer enn andre. Helt siden 2010 og frem til 2013 så ble det langt ned en enorm innsats i dette området for å redde den stedegne ørreten fra utrydding. Da prosjektet ble satt i gang var pH i området på under 4.5, og det var kun voksen fisk å finne. All reproduksjon av mort og ørret hadde stått stand by en årrekke. Gytebekken inneholdt kun stor mort, ingen ørret. Tjernet ovenfor inneholdt mye voksen mort, og noen tynne skapninger som minnet om brunørreten. Her hastet det med tiltak og det ble paralellt gjennomført bekkerestaurering, kalking av inn og utløpsbekker, tynningsfiske av mort, innlegging av gytegrus. To år senere, i 2012 var alt velstand. Bekken var igjen full av 0+ og 1+ ørret og fisken var i god vekst i tjernet ovenfor. Ørreten stod i bekken, klar for å gå ut i 2013. Så skjedde det vi ikke hadde ofret en tanke. Sommeren 2013, null nedbør, steikende solskinn og da det dukket opp skyer med regn, som bommet det hver bidige gang på vårt område. Den restaurerte gobekken stoppet opp! Hvem skulle tro, at denne fine bekken skulle kunne tørke ut? Nå skjedde det altså og det ble satt i gang et intensivt arbeid for å redde så mange småørret vi klarte. Ørreten stod mellom steiner, der det fortsatt var vann under. Mange tusen fisk dødde denne sommeren, men vi reddet noen hundre som vi bar opp til større kulper i påvente av regn. Dette var skrekksommeren for oss, men vi lærte enormt mye. Vi bestemte oss for å gjøre tiltak for at slikt ikke skulle skje igjen.
2013 1
2013 4
2013 6
2013 3
2013 5
2013 7
space
Øverst på prioritetslisten for fiskestelltiltak så skal alltid vassføring stå oppført. Dette er et punkt man alltid er nødt til å sjekke ut først. Er dette ok, så kan man gå videre til neste punkt på listen. Dersom vannet stopper opp så vil alt arbeid være forgjeves uansett hva man har gjort av andre tiltak tidligere.

Minitapping
Etter opplevelsene vi hadde sommeren 2013, så bestemte vi oss for å bygge en minitapping. En minitapping jevner ut flomtopper og porsjonerer ut vannet over lengre tid. Riktig dimensjonert så vil man kunne unngå at bekken stopper opp på tørre eller kalde årstider. Hos oss var bekkens opprinnelse et større tjern, og minitappingen ble konstruert der tjernet løper ut i bekken. Vi beregnet at å holde igjen ca 30cm høyere vannstand ovenfor minitappingen.
minitapp 1
Ved hjelp av noen solide bakhonsplanker og en diger stein som allerede lå der, så ble minitappingen bygget. Man må huske at selv om man demmer opp kun 30cm så er det enorme krefter i sving, så dammen må kunne stå imot stor belastning.
Ser man på bildet i midten nedenfor, så kan man se minitappingshullet i framkant av steinen, og fiskeslusa på motsatt side. Minitappingshullet er laget langt ned på demningen, og sikrer jevn og sikker vassføring uavhengig av hvor mye vann som står ovenfor. Overskytende vannmengde skylles over dammen og gyteluka.

minitapp 2
minitapp 4
minitapp 5
Vassføring
minitapp 6
space