Skip to content

Blogg

 

Velkommen til vår blogg. Her kan du følge med på vårt arbeid for å legge til rette og bedre forholdene for fisk og fiskere øst på skogen i Våler kommune. Områdene er mest kjent som en del av Finnskogene og består av store kulturområder i grenselandet mellom Norge og Sverige. For det meste består områdene av uendelige skoger og en rekke uslipte perler iform av små og store skogsvann, bekker og åer. Forsuring og innførsel av fremmede arter har gjort sitt til at enkelte fiskearter har forsvunnet eller strever med sin eksistens. Vårt oppdrag er å arbeide med kalking, gyteforbedrende tiltak og tilrettelegging for å styrke de fiskeartene som en gang trivdes så godt i disse traktene. Vi har systematisk holdt på siden 2003 med dette, og i 2017 passerte vi 2 millioner kilo kalkgrus som er manuelt spredd i ødelagte bekker, så ser vi at endelig er naturen i ferd med å vente tilbake. Døde bekker begynner igjen å fylles med liv, og mange plasser hopper og spretter ørreten. Kvaliteten på andre fiskearter blir også stadig bedre, og med god forvaltning og pleie, så har vi et håp om at områdene skal bli til ettertraktede områder for lokalbefolkning, sports og feriefiskere en gang i fremtiden. Det er tydelig at vi er på rett vei. Da man ser på økningen av fiskere målt med salg av fiskekort. I 2003 ble det solgt fiskekort i dette området for 10.000 kroner pr år, dette tallet har steget jevnt og trutt og passerte i 2017 160.000,- kroner. Dette er penger som hele tiden blir kanalisert tilbake til fiskevannene i form av fiskestell og tilrettelegging. Det blir lagt ned ett sted mellom 1200 og 1800 dugnadstimer hver år på dette feltet. Mye slit, men så moro da man ser det fungerer.
Blogg
Blogg
07.05.2018 Isen forsvinner og tynningsfisket begynner. Østertjernet er 18daa stort og er en del av et ørretførende vassdrag med Tannliåa inn og ut. Surt nedbør på 70 og 80 tallet, gjedde, mort og abbor sørget for at ørreten til slutt måtte gi opp. I 2004 satte man igang med et omfattende kalktiltak øverst i vassdraget, sammen med gyteforbedrende tiltak i åa. Dette sørget for at pH steg og et vellykket reetableringstiltak i åa var et faktum. Ørreten vandret så ned til Østertjernet der den ble møtt av vanskelige forhold med tette bestander av mort, abbor og gjedde. Tynningfisket ble satt igang og ørreten kunne reetablere seg også i tjernet. Selv om fangstene er små så fortsetter man å tynne i bestandene av små abbor, mort og gjedde. Vi benytter oss av 3 kultiveringsruser(storruser) og 60 abboreiner(abborteine-1A). Målet er pen abbor med innslag av ørret. Dette er et årlig tiltak som kommer til å fortsett til ørreten har fått et skikkelig fotfeste i dette tjernet som ligger øverst i en rekke av tre tjern.
Blogg

Sorry, nothing found.