Skip to content

Om oss

Fiske er kanskje en av de største fritidsaktivitetene vi har. Undersøkelser viser at mer enn 20% av befolkningen i Norge fisker mer enn 6 ganger i året. Fiske er en aktivitet de aller fleste kan holde på med, fra barnealder til man går inn i de eldres rekker. Er man først bitt av denne basillen, så vil man nok aldri bli kvitt den heller. Fiske er avkobling og spenning, og man kommer seg opp av godstolen og ut i naturen.

De aller fleste fiskere har sitt favorittvann, og sin favorittfisk å jakte på. Noen liker å fiske småfisk, mens andre liker å jakte store flotte gjedder som skjuler seg i dypet. Mange foretrekker havfiske mens andre foretrekker mindre sjøer og tjern på innlandet. Fellesnevneren er at man ønsker fisk på kroken, man reiser ut fordi man tror man skal få noe og det er nok det viktigste. De gangene fisken uteblir så er nok ikke fisketuren like vellykket.

Det er mange gode fiskevann rundt om kring, og ofte er disse attraktive på grunn av god forvaltning. Mange plasser er man avhengig av god forvaltning og gjerne mange tusen dugnadstimer for at vannet skal forbli attraktivt også inn i fremtiden. Noen steder har menneskelig aktivitet ødelagt for fisken. Det kan være forsuring som har ødelagt vannet eller det kan være at fremmede arter har blitt introdusert, men det kan også være at vannet ligger slik til at fiskertrykket er for høyt. Det er mange faktorer som spiller inn for at et fiskevann skal forbli godt ettersom årene går. Ofte vil det til med tiltak som restaurerer og vedlikeholder det hele. Det finnes mange som skriver om fiskevann og kritiserer de mange måter visse vann forvaltes på. \»Hvorfor ikke restaurere gytebekkene eller gyteplassene istedet for å sette inn fisk\» skriver noen. De har jo helt rett. Det er ingen tvil om at selvproduserende fisk av stedegen type er det optimale. Men så er det slik, det er mange plasser en umulig stor jobb å gjennomføre noe slik, da midler til dette som regel sitter langt inne i fra de offentlige og da blir neste spørsmål, hvem skal gjøre dette og med hvilke midler skal brukes? Takket være frivillige så gjennomføres det tusenvis av timer hvert år, basert på dugnad. Skribenter som har glitrende ideer for hva som burde vært gjort, burde absolutt legge fra seg pennen, ta tak i spaden og aktivt delta i arbeidet, og det uten å forvente seg nevneverdig betaling annet enn en takk, og selvfølgelig mange fornøyde fiskere. I Våler har vi pr 2017 passert 2 millioner kg kalkgrus og gytegrus siden 2010. Dette er grus som er lagt inn mer eller mindre manuelt i bekker for å gjenskape levelige forhold for fisken. Mange plasser må grusen spas på for hånd på elgtrekker med tipp, før turen går mange hundre meter inn til bekken som skal gruses eller kalkes. Joda, restaurering av bekker er det eneste riktige, men man må vite at det er ikke gjort i en håndvending.

\»Naturen går sin gang så man skal ikke klå på skaperverket\» sier andre. De har rett de også, men problemet er selvfølgelig at skaperverket allerede er klådd på. Her kommer aktivt fiskestell inn i bildet. Hva man skal gjøre, når man skal gjøre det og hvordan, varierer fra sted til sted, fra vann til vann. Hva som er rett og hva som er galt kommer helt ann på. Det er nok like mange måter som er feil som det finnes riktige tiltak. Meningene er også mange på dette området og det enkleste tiltaket er og vil alltid være å ikke gjøre noe som helst.

Vi på Hobbyfiske holder til i traktene rundt Finnskogene, og erfaringene er derfor basert på opplevelsene vi får når vi holder på med dette på fritiden. Områdene her over er preget av forsuring, skogbruk, ødelagte gytebekker, fremmede fiskearter som er spredd for mange hundre år siden. Opprinnelig er attraktiv fisk herover i fåtall på grunn av disse faktorene, og når en fiskeart er sjelden, så er det som regel den fiskearten de fleste ønsker å få på kroken. Dette gjør alt vondt verre, Der det fortsatt er fin fisk å få, om det er stor abbor, ørret eller diger gjedde, dit reiser mange for å fiske. Fiskertrykket blir for stort, og ikke alle er like flinke til å ta vare på fangsten, men istedet for å slippe fisken uskadd tilbake eller lage mat av den, så ender den alt for ofte henslengt på land, der spyflua, kråka og reven er de eneste som får glede av dette. Vi snakker om forvaltningen og regelverket som må tilpasses de ulike fiskevannene, der er minst like viktig som selve kultiveringsarbeidet.

Det du finner på disse sidene av artikler er som sagt basert på egne erfaringer iløpet av snart 20 år med målrettet arbeid for å fremme de artene som har det vanskeligst i vårt område. Det kan brukes som en pekepinn, men oppskriften på vellykket kultivering må man lage selv, avhengig av hvor man driver og hva man ønsker som resultat. Håper disse sidene kan være med på å øke lysten hos enkelte til å jobbe videre eller sette igang med et aktivt fiskestellarbeid i sitt område.

Arild Sørlie

Personvern

I DreamTM er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, (GDPR)). Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet. Personvernerklæringen gjelder bruken av vår webside og aktiviteter knyttet til salg, markedsføring og effektuering av kundeavtaler. Den gjelder også de som henvender seg til oss via epost eller via sosiale medier som facebook.

Hvem er DreamTM Norway?
DreamTM selger hovedsakelig utstyr innen fiske og friluftsliv. Selskapets hovedkontor ligger i Våler, Norge. Hovedkontorets registrerte kontoradresse er Vålgututa 223, 2436 Våler, Norge. DreamTM er dataansvarlig og selskapets kan kontaktes på e-post: info@dreamtm.no
Når samler vi inn personopplysninger om deg?

• Vi samler kun inn data om deg som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre en handel med deg som kunde. Dvs Navn, adresse, telefonnummer og epostadresse. Vi har ingen egne tjenester som samler inn og lagrer kontoinformasjon eller passord.

• Når du bestiller varer fra oss som du ønsker å få tilsendt eller når du samhandler med oss personlig via epost, gjennom korrespondanse i sosiale medier eller via websidene våre. Epost og korrespondanse blir slettet fortløpende når den ikke lenger er hensiktsmessig for oss å lagre. Korrespondanse som foregår via epost lagres lokalt hos oss til vi ikke lenger anser det nødvendig å lagre.

• Når vi samler inn personopplysninger fra andre legitime kilder, som tredjeparts datainnsamlere, offentlige kilder eller sosiale nettverk. Vi har ikke tilgang til mer data enn du da har gitt disse kildene tillatelse til å bruke eller dele.

• Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og DreamTM Norway.

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger? Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å utføre direktesalg, direkte markedsføring og kundeservice relatert til handel som foretas eller skal foretas hos oss. Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

• Sende deg markedsføringskommunikasjon som du ber om. Dette kan omfatte informasjon om produktene og tjenestene våre.

• Sende deg informasjon om produktene og tjenestene som du har kjøpt fra oss.

• Utføre direktesalgsaktiviteter i tilfeller hvor det er etablert en berettiget og gjensidig interesse for det.

• Svare på et «Kontakt meg»-skjema eller andre webskjemaer du har fylt ut på DreamTM sine websider.

• Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post, chat eller telefonsamtaler).

• Varsle deg om forsinkelser eller annet i forbindelse med levering av bestilt vare eller tjeneste.

Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger

Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse

Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til datasubjektene ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom DreamTM og enkeltpersonen, oftest relatert til handel av varer og tjenester hos oss. Denne hjemmelen er primært knyttet til salgs- og markedsføringsformålene våre. Vi informerer med dette alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet med å samle inn personopplysninger som legges inn hos oss av deg som bruker.

Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, adresse, telefonnummer, og e-postadresse i tillegg til navnet på og kontaktinformasjonen du har gitt oss. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Websidene våre er knyttet til google adwords, og disse samler inn IP-adresser og handlinger utført på siden på grunn av statistikk og drift for og av sidene. Vi lagrer ikke slik informasjon selv.

Hvis du laster opp bilder eller videoer, legger ut innlegg eller kommentarer osv. på våre sider på sosiale plattformer, kan informasjonen leses av alle som har tilgang til denne siden, og brukes til formål som verken DreamTM eller du har kontroll over. Dermed har DreamTM ikke noe ansvar for informasjon du sender til slike sosiale plattformer.

DreamTM samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger? Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning.

Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Personopplysningene er i stor grad lagret lokalt hos oss og for det meste i vårt faktureringsprogram, da etter en handel er oppstartet og/eller er gjennomført hos oss.

Rettigheter til egne personopplysninger

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

• Rett til å be om en kopi av personopplysningene som DreamTM har om deg. • Rett til å be DreamTM korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte. • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for DreamTM å oppbevare slike data. • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine. Sett at du for eksempel har samtykket til å motta digital markedsføringskommunikasjon: • Hvis du ønsker å trekke tilbake dette samtykket, kan du bruke epostadressen som inngår i denne kommunikasjonen. Merk at du fortsatt kan motta systemmeldinger og administrativ kommunikasjon, som ordrebekreftelser, systemmeldinger og varslinger om kontoaktivitetene dine, fra DreamTM • Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine. • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring. Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til info@dreamtm.no

Bruken av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på våre websider til å samle inn informasjon mens du navigerer på selskapets websider (websidens navigasjonsinformasjon). Denne informasjonen omfatter standardinformasjon fra nettleseren din, som nettlesertype og nettleserspråk, IP-adresse (Internett-protokoll) og handlingene du utfører på selskapets websider, som websidene du ser på og koblingene du klikker på.

Informasjonen brukes til å få websidene til å fungere mer effektivt, samt til å gi eierne av siden forretnings- og markedsføringsinformasjon. Vi bruker også inn informasjon om operativsystem, refererende side, banen gjennom webområdet, ISP-domene osv. Formålet er å forstå hvordan besøkende bruker et webområde. Informasjonskapsler og lignende teknologi hjelper oss til å skreddersy webområdet etter dine personlige behov samt til å oppdage og forebygge sikkerhetstrusler og misbruk. Hvis informasjonskapsler brukes alene, vil de ikke identifisere deg personlig. Informasjonen lagres ikke hos oss, men hos våre samarbeidspartnere/søkemotorer, som for eksempel google da denne tjenesten er brukt for å finne vår webside.

Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av det som beskrives nedenfor. Tredjeparts tjenesteleverandører som jobber på våre vegne: Vi kan sende opplysningene dine videre til våre distributører, agenter, underleverandører og andre assosierte organisasjoner med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne, for eksempel fraktselskap som benyttes i vareforsendelser til deg. Hvis lovpålagt:

Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at personvernrettighetene fortsatt beskyttes.

Bruk av underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere) Vi kan bruke underleverandører til å behandle personopplysninger på våre vegne. For eksempel våre regnskapskontorer som gjør lovpålagte oppdrag for oss. Hvis underleverandøren behandler personopplysninger utenfor EU/EØS-området, må slik behandling være i samsvar med rammeverket EU-US Privacy Shield, EUs standardkontraktsvilkår for overføring til tredjeland eller et annet spesifikt fastsatt rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger til et tredjeland.

Endringer i denne personvernerklæringen

DreamTM forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelige på websidene våre. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen fra tid til annen for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuelle endringer. Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsler vi deg på e-post eller ved å legge ut en melding på websidene våre før endringen trer i kraft.

Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet

Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte info@dreamtm.no Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene for å få en avgjørelse. Tilsynsmyndighetene kan kontaktes på: • Norge: Datatilsynet www.datatilsynet.no